Loading...

Đăng ký thành viên để có thể import video yêu thích từ YouTube, Dailymotion, Vimeo URLs, Facebook, mp4

Đăng nhập bằng Facebook

clipanhdep24
clipanhdep24 04 Dec 2018
0
Loading...

Tiếp theo

Cô gái không mặc quần ngồi trên đùi bạn trai tâm sự
04 Jan 2019
Cô gái không mặc quần ngồi trên đùi bạn trai tâm sự
Anonymous · 137 Lượt xem

Lệnh Ngự Dân ca quan họ bắc ninh

 4 Lượt xem

Vẳng ớ tai nghe tang lý tình là nghe lệnh ngự, qua lới nọ lới như chèo a đua.
Bên ớ kia sông tang lý tình là như có miếu ấy có à chùa, qua lới í i nọ lới như miếu à thiêng, ấy có à chùa, qua lới í i nọ nới như miếu à thiêng.
Cây í ớ trúc xinh i, tang lý tình là cây trúc mọc ì, qua lới nọ lới như bờ ao. Anh ớ hai xinh i tang lý tình là anh hai đứng, đứng nơi à nào, qua lới í i nọ lới như cũng à

Xem thêm
Loading...
0 Comments sort Sort by

Facebook Comments

Tiếp theo

Cô gái không mặc quần ngồi trên đùi bạn trai tâm sự
04 Jan 2019
Cô gái không mặc quần ngồi trên đùi bạn trai tâm sự
Anonymous · 137 Lượt xem